Om Sveland

Sveland Sakförsäkringar erbjuder sakförsäkringar för privatpersoner, företag och lantbruk.

Sveland startade 1911 som ett renodlat djurförsäkringsbolag under namnet Sveland Försäkringar Ömsesidigt och har under åren vuxit och förnyat sig.

2004 etablerades dotterbolaget Sveland Sakförsäkringar tillsammans med en rad fristående sparbanker i södra och mellersta Sverige för att bredda erbjudandet till att innefatta privatmarknads-, lantbruks- och företagsförsäkringar för sparbankernas kunder. Den ambitionen står i allra högsta grad kvar!

2010 förvärvade Trygg-Hansa aktiemajoriteten i Sveland Sakförsäkringar. De 13 fristående sparbankerna finns kvar som delägare och är den centrala distributionskanalen för Sveland Sakförsäkringar.

I december 2013 slogs Trygg-Hansa och Svelands Sakförsäkringar ihop till ett försäkringsbolag.

Sveland Sakförsäkringar är nu ett av Trygg-Hansas varumärken. Codan Forsikring A/S är, genom Trygg-Hansa Filial, försäkringsgivare.

Sveland erbjuder ytterst konkurrenskraftiga produkter och priser i de regioner där de samarbetande sparbankerna verkar. Den goda riskprofil som sparbankskunderna har ska reflekteras i Sveland Sakförsäkringars priser.

Sveland Sakförsäkringar kan därmed idag kombinera småskaligheten och närheten till kund med fördelarna av att vara en del av Trygg-Hansas stabilitet och dess marknadsledande skadehantering.