Om Sveland

Sveland Sakförsäkringar är ett av Trygg-Hansas varumärken. Vår försäkringsgivare är Codan Forsikring A/S, genom Trygg-Hansa Försäkring filial.

Under 2020 upphör varumärket Sveland Sakförsäkringar. Våra försäkringar kommer då att byta varumärke till Trygg-Hansa.

Från 20 september 2019 sker ingen nyteckning av försäkringar under varumärket Sveland Sakförsäkringar. Vår kundservice finns kvar under 2020, och våra kunder kan också få service direkt från Trygg-Hansa.

Svelands historia

Sveland startade 1911 som ett renodlat djurförsäkringsbolag under namnet Sveland Försäkringar Ömsesidigt och har under åren vuxit och förnyat sig.

2004 etablerades dotterbolaget Sveland Sakförsäkringar tillsammans med en rad fristående sparbanker i södra och mellersta Sverige. Syftet var att bredda erbjudandet till att innefatta försäkringar för privatpersoner, lantbruk och företag, för sparbankernas kunder.

2010 förvärvade Trygg-Hansa aktiemajoriteten i Sveland Sakförsäkringar. De 13 fristående sparbankerna fanns kvar som delägare och är fortfarande den centrala distributionskanalen för Sveland Sakförsäkringar.

I december 2013 slogs Trygg-Hansa och Svelands Sakförsäkringar ihop till ett försäkringsbolag.