Snöskoter- &
4-hjulingsförsäkring

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag, sedan väljer du själv hur omfattande ditt försäkringsskydd ska vara. Kör försiktigt och tänk på att andra trafikanter inte alltid märker att du är på väg, även om du kör precis som lagen föreskriver.

I förköpsinformationen och produktfaktabladet (IPID) informerar vi kortfattat om vad försäkringen ersätter och inte ersätter samt vilka begränsningar, lås- och aktsamhetskrav som gäller för försäkringen. För fullständig information om hur försäkringen gäller, hänvisar vi till försäkringsvillkoren.

Ring 0771-388 300 för att teckna snöskoter- & 4-hjulingförsäkring.  

Detta ingår i vår snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring
  TrafikHalvHel
Trafikförsäkring
 Brand 
 Glasrutor 
 Stöld och Inbrott 
 Krishjälp 
 Rättskydd 
 Vagnskada  
 ingår    

 

 

Läs mer

Klicka på länkarna för att ladda ner eller läsa mer om vår snöskoter- &
4-hjulingsförsäkring. För att öppna pdf:er krävs att du har
Adobe Acrobat Reader.

Villkor

Förköpsinformation

Produktfaktablad (IPID)

Teckna bilförsäkring


Sveland erbjuder bilförsäkring utan krångel, med det skydd du normalt behöver!  

                                                  Läs mer

  

 

Läs om våra försäkringar


Det skydd du normalt behöver med villkor som är lätta att förstå.    

 
Våra försäkringar

  

 

​Är du bankkund?

 

Är du bankkund hos
någon av våra
samarbetspartners?
Då har du speciella
villkor.   

 
Läs mer