Släpförsäkring 

Vår släpförsäkring gäller för både släpvagnar och hästtransporter.

Via dragbilen har du trafikförsäkring som täcker personskador vid en olycka, men för att få ersättning för skador på själva släpet eller hästtransporten, måste du teckna en särskild halv- eller helförsäkring.

I förköpsinformation informerar vi kortfattat om vad försäkringen ersätter och inte ersätter samt vilka begränsningar, lås- och aktsamhetskrav som gäller för försäkringen. För fullständig information om hur försäkringen gäller, hänvisar vi till försäkringsvillkoren.

Gäller både för släpvagnar och hästtransporter

För prisuppgift ring 0771-388 300 

Detta ingår i vår släpförsäkring
 HalvHel
Ansvar
Brand
Glasrutor  
Stöld och Inbrott
Rättskydd
Vagnskada 
 ingår    

 

 

Läs mer

Klicka på länkarna för att ladda ner eller läsa mer om vår släpförsäkring.
För att öppna pdf:er krävs att du har
Adobe Acrobat Reader.

Villkor

Förköpsinformation

Produktfaktablad (IPID)

Teckna bilförsäkring


Sveland erbjuder bilförsäkring utan krångel, med det skydd du normalt behöver!  

                                                  Läs mer

  

 

Läs om våra försäkringar


Det skydd du normalt behöver med villkor som är lätta att förstå.    

 
Våra försäkringar

  

 

​Är du bankkund?

 

Är du bankkund hos
någon av våra
samarbetspartners?
Då har du speciella
villkor.   

 
Läs mer