Motorcykelförsäkring

Heltäckande skyddsklädsel och hjälm är en billig livförsäkring. Trafikförsäkring måste du ha enligt lag, sedan kompletterar du själv och anpassar ditt försäkringsskydd så att det bäst passar ditt behov.

I förköpsinformationen och produktfaktabladet informerar vi kortfattat om vad försäkringen ersätter och inte ersätter samt vilka begränsningar, lås- och aktsamhetskrav som gäller för försäkringen. För fullständig information om hur försäkringen gäller, hänvisar vi till försäkringsvillkoren.

Ring 0771-388 300 för att teckna MC-försäkring.

Detta ingår i vår motorcykelförsäkring
  TrafikHalvHel
Trafikförsäkring
Brand 
Glasrutor 
Stöld och Inbrott 
Bärgning 
Krishjälp
Rättskydd 
Vagnskada  
 ingår    

 

Läs mer

Klicka på länkarna för att ladda ner eller läsa mer om vår motorcykelförsäkring. För att öppna pdf:er krävs att du har Adobe Acrobat Reader.

Villkor

Förköpsinformation

Produktfaktablad (IPID)

Teckna bilförsäkring


Sveland erbjuder bilförsäkring utan krångel, med det skydd du normalt behöver!  

                                                  Läs mer

  

 

Läs om våra försäkringar


Det skydd du normalt behöver med villkor som är lätta att förstå.    

 
Våra försäkringar

  

 

​Är du bankkund?

 

Är du bankkund hos
någon av våra
samarbetspartners?
Då har du speciella
villkor.   

 
Läs mer