Motorcykelförsäkring

Det går inte längre att teckna försäkringar hos Sveland Sakförsäkringar, eftersom varumärket upphör och byts ut mot Trygg-Hansa.

Är du kund i en fristående sparbank?

Då får du särskilda fördelar när du tecknar försäkringar hos Trygg-Hansa.

Se dina fördelar hos Trygg-Hansa 

Är du inte kund i en fristående sparbank?

Läs mer om motsvarande försäkring hos Trygg-Hansa.

MC-försäkring hos Trygg-Hansa 

För dig som redan är försäkrad hos oss

I förköpsinformationen och produktfaktabladet informerar vi kortfattat om vad försäkringen ersätter och inte ersätter samt vilka begränsningar, lås- och aktsamhetskrav som gäller för försäkringen. För fullständig information om hur försäkringen gäller, hänvisar vi till försäkringsvillkoren.

Detta ingår i vår motorcykelförsäkring
  TrafikHalvHel
Trafikförsäkring
Brand 
Glasrutor 
Stöld och Inbrott 
Bärgning 
Krishjälp
Rättskydd 
Vagnskada  
 ingår    

 

Läs mer

Klicka på länkarna för att ladda ner eller läsa mer om vår motorcykelförsäkring. För att öppna pdf:er krävs att du har Adobe Acrobat Reader.

Villkor

Förköpsinformation

Produktfaktablad (IPID)

​Är du bankkund?

 

Är du bankkund hos
någon av våra
samarbetspartners?
Då har du speciella
villkor.


Läs mer